HOME

Добре дошли в РАНЧО КОННИКЪТ

English

ОБУЧЕНИЯ ЗА КОНЕ и ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Предлагаме обучения за хората ( не само за тези със собствени коне), които искат да придобият нови умения за изграждане на правилна и истинска връзка с коня. Както и обучения за вашия кон, който има нужда от тренинг и промяна в поведението си.

Програмите са цялостни и дългосрочни - ориентирани към придобиване на трайни знания и умения, приложими в реални условия както за конете, така и за собствениците им.
Базират се на философия и практика на работа с коне по начин съобразен с техните инстинкти, поведение, стадно чуство и лични качества.
Програмите и обучения състоят се от индивидуални сесии - теоретични и практични – както от земя така и от седло. Продължителността се опеделия индивидуално в зависимост от началните умения и от степента на усвояването на новите умения.

По време на сесията се работи върху един или комбинация от елементите на програмата до момента на усвояването на уменята. Всяка от сесиите се провежда от инструктор през седмицата. Обучението цели придобиване на техники за работа с коня, с които да се върне вниманието, респекта и доверието му, когато се наложи.

ЗА ФИРМИ И ЕКИПИ:

ТИЙМБИЛДИГ ЗА „ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ“. МАЛКИ И ГОЛЕМИ

Нашият екип ви предлага съчетание от активни outdoor занимания с реални и целенасочени резултати. Създадените от нас модули предоставят възможност за интересно, забавно и най-вече полезно прекарано време за вас и екипа ви.
Те се с различна степен на трудност и могат да бъдат съчетани в една цялостна програма, както и организирани поотделно.
Може да прекарате на Ранчото един ден или да останете, настанявайки се в къщата ни за гости (удобна за групи до 15 човека). Ние ще ви предложим обяд или цялостно меню. Възможни активности по избор:

Модул Общуване с коне (без езда) - 3 часа
Модул “Ранчо” - 3 часа
Модул “Сървайвър в гората” - 3 часа
Модул “Народни танци” - 2 часа. Свържете се с нас да подготвим индивидуална програма за Вашия екип.

„КОНЕТЕ УЧАТ ХОРАТА“. СЕМИНАРИ И ТРЕНИНГИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Това е учене чрез опит, анализ и размисъл. Конете не са използвани тук като инструменти за обучение, а са активни участници в семинарите и в процеса на обучение на хората.

По време на сминарите/тренинги участниците имат възможност да взаимодействат с коне - учители и да се изправият лице в лице със себе си. Важна част от процеса на ученето е отвореността ви към себепознание и самоанализ.
Процеса по време на работа е съчетание от менторство, работа от земя с коне записани на видео и дискусии със самоанализ. Моделът на учебната програма дава възможност на всеки човек по-добре и по-дълбоко да опознае себе си и другите чрез участие в упражнения с конете, последвано от анализ на емоции, поведение, обсъждане на резултатите и техните последствия.
Семинарите/тренингите са свързани с емоции и могат да се комбинират с промяна в убежденията. Тази промяна е в резултат на получаване на незабавна и обективна обратна връзка.

Особеното предимство е, че обратната информация не се предоставя от треньора, тя не е субективна оценка на друго лице, което има свои собствени филтри и вярвания. Обратната връзка е обективна, ясна и недвусмислена, предоставена от коня. Той не разполага със собствени скрити цели и живее само в настоящето, "тук и сега" и се отнася пряко и изключително към сегашната ситуация и това, което участникът внася към нея. Обучението по никакъв начин не в обвързано с конната езда. Няма нужда от опит в контакт с конете. Нито едно от упражненията не се извършва от гърба на коня. Семинарите са подходящи за участници без опит, както и за тези, които имат редовен контат с конете.

ПОВЕЧЕ ЩЕ НАМЕРИТЕ ТУК: WWW.HORSESWILLTELLYOU.COM