обратно

„ПРЕДИ ДА СЕ КАЧИШ НА КОНЯ, ТРЯБВА ДА ГО ОПОЗНАЕШ”

Предложени от нас програми се базират на философия и практика на работа с коне по начин съобразен с техните инстинкти, поведение, стадно чуство и лични качества.

 

 

Програмите са цялостни и дългосрочни - ориентирани към придобиване на трайни знания и умения, приложими в реални условия както за конете, така и за собствениците им.

Цел: „Стабилен и маневрен кон”  - работа от земя

 

Чрез естествени техники за работа се постига контрол върху движенята и психиката на коня. Изграждане на умение за поддържане на темп и посока, маневреност и самоконтрол (стряскащи, плашещи звуци, преминаването през тясно пространство)

Цел: „Уравновесен и лек за езда кон”  - работа под седло в манеж и природа

 

Чрез тренировки се постига подчиненост и лекота при тръгване и спиране в ходом, тръс и галоп, поддържане на равномерен темп и посока, както и лекота на контрола върху зоните правени от седло – работа с поводи.

 

КОМПЛЕКСНО ОБУЧЕНИЕ НА КОН И СОБСТВЕНИК (ОТ ЗЕМЯ И ПОД СЕДЛО).

Обучителна програма, съчетаваща практически занимания и работа от земя с коня с основи на безопасна приложна езда, с включена теорията на Естествените Взаимоотношения с конете.

 

Ще научите основни техники за работа с коня от земя, за да имате стабилност, лекота, увереност и контрол при общуване с него. Работейки с коня си под седло, ще придобиете трайни умения за правилното му управление и контрол върху движенията му по време на езда в манеж и природа.

 

Допълнителна информация:

Програмата се състои от индивидуални сесии - теоретични и практични.  Продължителност на обучението се опеделия индивидуално в зависимост от началните умения на коня и собственика. И зависи от степента на усвояването на новите умения от участниците. По време на сесията се работи върху един или комбинация от елементите на програмата до момента на усвояването на уменята.  Всяка от сесиите се провежда от инструктор през седмицата.

 

обратно

ОБУЧЕНИЕ НА КОН ОТ ЗЕМЯ И ПОД СЕДЛО

 

Цел: „ Спокоен, уравновесен, респектиран кон” - работа от земя.

 

Чрез естествени техники за работа се постига развитие на емоционалното състояние на коня. Изграждане на доверие, увереност, респект и приемане на лидерство.

За контакт:

Зарко Георгиев 0 888 99 42 35

Юлия Славов-Тонев 0 887 98 51 52

 

ТРАНСПОРТ НА КОНЕ

Ранчо Конникът разполага с възможности за транспорт на един или два коня едновременно.

За контакт: Зарко Георгиев 0 888 99 42 35

 

ПАНСИОН ЗА КОНЕ

Предлагаме възможност за пълен пансион на Вашите коне. Условията в пансиона са съобразени с нуждите от пространство, пълноценна храна, общуване и безопасност. Базата разполага със самостоятелни боксове, в които ежедневно се подържа добра хигиена и проветривост. В базата е създаден добър режим на хранене и падок. За конете се грижи гледач 24 часа в денонощието.

В цената не e включено: подръжка на копитата на конете – подрязване, подковаване; обезпаразитяване; ветеринарен контрол; транспорт, обучителни програми. Всичко това подлежи на допълнително договаряне.

 

За контакт: Зарко Георгиев 0 888 99 42 35

 

© copyright horseman ranch 2016