обратно

ЗА „ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ“. МАЛКИ И ГОЛЕМИ

Създаденият вече екип има нужда от подобряване на вътрешни процеси (комуникация, вземане на решения, определяне на цели, мотивация и др.), или от изясняване на екипните роли на участниците, от въвличане на екипа в определяне на цел, от подобряване на ефективността на екипната работа;

Компанията има нужда от подобряване на сътрудничеството между отделите, за да бъде изпълнена конкретна цел, която компанията има.

 

Нашият екип ви предлага съчетание от активни outdoor занимания с реални и целенасочени резултати. Създадените от нас модули предоставят възможност за интересно, забавно и най-вече полезно прекарано време за вас и екипа ви. Те се с различна степен на трудност и могат да бъдат съчетани в една цялостна програма, както и организирани поотделно. Може да прекарате  на Ранчото един ден или да останете,  настанявайки се в къщата ни за гости (удобна за групи до 15 човека). Ние ще ви предложим обяд или цялостно меню.

 

Модул Общуване с коне (без езда) - 3 часа

Този модул е насочен към индивидуална работа с кон, а методиката на работа с него е приложима изцяло в комуникацията с хора:  93% от това, което искаме да стигне до събеседника ни, го „казваме” без думи. Конете четат езика на тялото ви, не търсят вашата снизходителност и не ви ласкаят, за да постигнат целите си. Откровената реакция на коня показва всъщност какво наистина „казвате”, а не какво сте искали да „кажете”. Конят разбира и реагира само на жестове, интонация, на точно и ясно изразени команди.

Модул “Ранчо” - 4 часа

 

Този модул е лек и развлекателен.

Ще подобрите умението да организирате и планирате определени действия, които да доведат до успешно изпълнение на задачата. Вниманието към детайлите и правилната им преценка ще са основната ви задача.

 

Модул “Сървайвър в гората” - 3 часа.

Ще се ориентирате по карти и ще преодолявате горски препятствия. Ще се подобри съобразителността ви, точното разпределение на силите в екипите. Ще трябва да намирате знаците, които ще показват как се стига до скритото „съкровище”.

Модул “Народни танци” - 2 часа.

 

Ще научите българско хоро и ще демонстрирате умението си на „противниковия” отбор. Така ще се осъществи координацията между тялото и ума. Ще съчетаете физическото натоварване с психическото разтоварване.

 

Свържете се с нас да подготвим индивидуална програма за Вашия екип.

 

Зарко Георгиев 0 888 99 42 35

Юлия Славов-Тонев 0 887 98  51 52

 

КОНЕТЕ УЧАТ ХОРАТА -  СЕМИНАРИ Horse Assisted Education

Моделът на учебната програма е известен в САЩ от 17 години и 13 години в Европа. Използва се в бизнеса, обучението на персонала и личностното развитие. Това е учене чрез опит, анализ и размисъл. Конете не са използвани тук като инструменти за обучение, а са активни участници в семинарите и в процеса на обучение на хората.

Наблюденията потвърждават, че отношението на хората към конете съответстват на тяхното отношение към хората. Ние сме това, което сме, и работим възоснова на заучени модели и реакции. Тези модели перфектно се разкриват в ситуация на стрес, произтичащ от работата с непознато, голямо животно. Същите навици и нагласи хората използват със своите колеги, клиенти и членове на семейството.

Развитие на способността за ефективна комуникация чрез работата с коне осигурява умения, знания и опит, а това води до значително подобряване на справяне с предизвикателствата в живота, със задачи и хора, които срещаме по пътя си.

Какво дава участието в семинара Horse Assisted Education?

Моделът на учебната програма дава възможност на всеки човек по-добре и по-дълбоко да опознае себе си и другите чрез участие в упражнения с конете, последвано от анализ на емоции, поведение, обсъждане на резултатите и техните последствия . Определяне на най-добрите практики и как те се отнасят до поведението ни по време на работа и у дома.

Защо конете са толкова добро огледало на човешките емоции?

Kонете не умеят да пренебрегват истинските емоции, усещайки несъответствие между поведението и емоциите, и тъй като те не могат да лъжат, показват истината. Тяхната чувствителност към невербални сигнали, което е резултат от еволюционното развитие, дава им невероятна способност да четат и да отразяват емоционалното състояние на този,  с който са в момента. Тяхната реакция и отговор са физически и поради този факт много ясно и лесно разбираем за хората. Като стадни животни  конете предоставят много ценна информация за динамиката и ролите, които играят отделните членове на екипа или групата.

От какво идва промяната по време на семинара?

Семинарите са свързани с емоции и могат да се комбинират с промяна в убежденията. Тази промяна е в резултат на получаване на незабавна  и обективна обратна връзка. Особеното предимство е, че обратната информация не се предоставя от треньора, тя не е субективна оценка на друго лице, което има  свои собствени филтри и вярвания. Обратната връзка е обективна, ясна и недвусмислена, предоставена от коня. Той не разполага със собствени скрити цели и живее само в настоящето, "тук и сега" и се отнася пряко и изключително към сегашната ситуация и това, което участникът внася към нея.

Трябва ли участниците да имат опит с коне преди семинарите?

 

Обучението по никакъв начин не в обвързано с конната езда. Няма нужда от опит в контакт с конете. Нито едно от упражненията не се извършва от гърба на коня. Семинарите са подходящи за участници без опит, както и за тези, които имат редовен  контат с конете.

Свържете се за повече информация/записване: Юлия Славов-Тонев 0 887 98 51 52

обратно

© copyright horseman ranch 2016